Thứ hai, Ngày 28 Tháng 1 Năm 2020
Quá trình hình thành và phát triển lực lượng Công an nhân dân Hà Giang
Cách mạng tháng Tám thành công giành Chính quyền về tay nhân dân, lực lượng CAND Việt Nam ra đời với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền và nhân dân. Đầu tháng 1 năm 1946 tổ chức đầu tiên của Công an Hà Giang chính thức ...